22 вересня 2021 року Мапа сайту
Ткаченко Павло Іванович

Ткаченко Павло Іванович

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

У 1978 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. В 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Патогенетические аспекты терапии хронического паренхіматозного паротита у детей", в 1998 році – докторську дисертацію "Патогенетичні особливості запальних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей та диференційовані підходи до їх лікування". У 2001 році призначений завідувачем новоствореної кафедри дитячої хірургічної стоматології.

Автор (співавтор) 398 наукових праць, 32 навчальних посібників і монографій, 24 деклараційних патентів, 22 раціоналізаторських пропозицій, 17 інформаційних листів та 10 нововведень.

Член вченої ради Української медичної стоматологічної академії.

Голова спеціалізованої вченої ради Української медичної стоматологічної академії по захисту докторських і кандидатських дисертацій; член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій при Харківському національному медичному університеті, член апробаційної ради Української медичної стоматологічної академії № 2. Входить до редакційних рад журналу “Світ медицини та біології”, що індексується в наукометричній базі Web of Science, і 5 наукових видань, ліцензованих ВАК України (Полтава, Харків, Ужгород).

Під керівництвом проф. Ткаченко П.І. захищено 17 кандидатських дисертацій.

Виконує обов’язки Головного позаштатного спеціаліста з хірургічної стоматології МОЗ в Полтавській області, очолює 2 обласні діагностичні центри для дітей з вродженими вадами розвитку обличчя та патологією слинних залоз.

«За заслуги перед Українським народом» нагороджений грамотою Верховної ради України. За високий професіоналізм і значний особистий вклад в розвиток науки та системи охорони здоров'я тричі нагороджений Почесною Грамотою МОЗ України. За значний внесок у розвиток охорони здоров’я, підготовку кваліфікованих фахівців, високий професіоналізм, плідну наукову-педагогічну діяльність нагороджений Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації.

Указом Президента України №241 від 23 серпня 2018 р. професору Ткаченку П.І. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Член громадської організації «Асоціація стоматологів України».

E-mail: det_hir_stom@umsa.edu.ua

Попело Юлія Вікторівна

Попело Юлія Вікторівна

Доктор філософії (Галузь знань 22 – Охорона здоров’я, Спеціальність 221 - Стоматологія), асистент, завуч кафедри

В 1998 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію.

В 2020 році захистила дисертаційну роботу «Оптимізація корекції порушень гомеостазу порожнини рота у дітей зі злоякісними пухлинами черевної порожнини» та здобула науковий ступінь доктора філософії.

Автор (співавтор) 1 монографії, 1 навчального посібника, 1 деклараційного патенту, 2 інформаційних листів, 1 нововведення та 41 друкованої праці.

Член громадської організації «Асоціація стоматологів України», лікар-стоматолог І категорії (спеціальність «Хірургічна стоматологія»).

E-mail: yulia.kit71@gmail.com

 

Білоконь Сергій Олександрович

Білоконь Сергій Олександрович

Кандидат медичних наук, доцент

У 1997 році з відзнакою закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії, після чого навчався в магістратурі з фаху “Стоматологія” на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Комплексне лікування гнійних ран щелепно-лицевої ділянки у дітей із використанням сучасних вітчизняних багатокомпонентних мазей” (науковий керівник – проф. П.І.Ткаченко), а у 2008 році отримав вчене звання доцента. Автор (співавтор) 6 раціоналізаторських пропозицій, 2 інформаційних листів, 1 деклараційного патента, 3 нововведень та 210 науково-методичних друкованих праць, в тому числі 11 методичних розробок, 11 навчальних посібників і 6 монографій.

Відповідальний за наукову роботу на кафедрі.

Заступник декана міжнародного факультету.

Член громадської організації  «Асоціація стоматологів України».

E-mail: s.o.bilokon@gmail.com

 
Лохматова Наталія Михайлівна

Лохматова Наталія Михайлівна

Кандидат медичних наук, доцент

У 1994 році закінчила стоматологічний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. У грудні 2001 році вступила до аспірантури Української медичної стоматологічної академії на кафедрі дитячої хірургічної стоматології.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Клініко-імунологічна характеристика хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей та його комплексне лікування”, у 2010 році отримала вчене звання доцента.

Є співавтором державного Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 221 Стоматологія. Автор (співавтор) 5 інформаційних листів, 1 деклараційного патента, 2 нововведень та 111 науково-методичних друкованих праць, в тому числі 6 навчальних посібників, 12 типових та примірних навчальних програм з дисциплін зі спеціальності «Стоматологія» і 5 монографій.

Член громадської організації  «Асоціація стоматологів України».

E-mail:lokhmatova.nat@gmail.com

 
Доленко Ольга Борисівна

Доленко Ольга Борисівна

Кандидат медичних наук, доцент

 

У 1998 році закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Української  медичної стоматологічної академії. З 1999 по 2002 роки навчалась в очній аспірантурі на кафедрі дитячої хірургічної стоматології.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Застосування поліпептидного препарату Даларгіну у дітей з незрощеннями піднебіння на догоспітальному етапі і в ранньому післяопераційному періоді”. Є автором 2 раціоналізаторських пропозицій, 1 патенту на винахід, 1 нововведення, 2 монографій, 1 навчального посібника, 1 методичних рекомендацій з грифом МОЗ України та 59 науково-методичних друкованих праць. 

Член громадської організації  «Асоціація стоматологів України».

E-mail: olgadolenko500@gmail.com

Доброскок Віталіна Олексіївна

Доброскок Віталіна Олексіївна

Кандидат медичних наук, доцент

У 2009 році закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2011 року по 2013 роки навчалась в очній аспірантурі на кафедрі дитячої хірургічної стоматології під керівництвом професора Ткаченка П.І. з фаху «Стоматологія».

У вересні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація лікування дітей з гострими гнійними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки». З 2016 р. працює асистентом кафедри. З 2018 р. обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри. Автор 39 наукових праць, з яких 1 навчальний посібник, 1 монографія, 2 деклараційних патентів на винахід, 1 нововведення в практичну охорону діяльності.

Член громадської організації  «Асоціація стоматологів України».

 
Коротич Наталія Миколаївна

Коротич Наталія Миколаївна

Кандидат медичних наук, асистент

У 1987 році з відзнакою закінчила стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. 

Тема кандидатської дисертації – “Гомеостаз порожнини рота та його корекція у дітей з диспластичним сколіозом” – Стоматологія. - Полтава, 2005.  Автор 70 друкованих робіт, 3 інформаційних листів,2 патентів на винахід, 2 навчальних посібників , 1 нововведення.

Член громадської організації  «Асоціація стоматологів України», лікар-стоматолог вищої категорії (спеціальність «Дитяча стоматологія»).

E-mail: korotich.nat63@gmail.com.

Тарабукіна Тетяна Миколаївна

Тарабукіна Тетяна Миколаївна

лаборант

У 1998 році закінчила медичний коледж Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю «Медсестринство». Профорг кафедри.