22 вересня 2021 року Мапа сайту

    На кафедрі дитячої хірургічної стоматології діє студентський науковий гурток, який об’єднує обдарованих, цілеспрямованих, здібних студентів, які прагнуть підвищити свій інтелектуальний розвиток.

За роботу студентської наукової групи кафедри відповідає д.мед.н., професор Ткаченко П.І.

     Основною метою наукового гуртка є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі їх у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.

     Завдяки СНТ майбутнім лікарям прищеплюються навички науково-дослідницької роботи, що сприяє поглибленому вивченню навчального матеріалу з дитячої хірургічної стоматології, навчанню студентів методам лабораторних та клінічних досліджень, вивченню сучасної медичної апаратури, опануванню новими методами діагностики, лікування та профілактики захворювань – сприянню публікацій та впровадження в практику винаходів, раціональних пропозицій та кращих студентських наукових робіт.

     Заняття студентського гуртка  кафедри проводяться на базі Полтавської міської клінічної стоматологічної поліклініки. Вибравши тематику дослідження, студенти  працюють з викладачами  в індивідуальному порядку. На кафедрі створено всі умови для розкриття наукового і творчого потенціалу кожного студента, формування особистості сучасного вченого, який  поглиблює свої теоретичні та практичні напрацювання, впевнено й рішуче оприлюднює результати своїх наукових пошуків на семінарах, лекціях, науково-практичних конференціях, де студенти-гуртківці неодноразово займали призові місця.

 

Проф. Ткаченко П.І. разом зі студентами-гуртківцями – учасниками Міжнародної науково-практичної конференції.  Київ, 2019 р.

Для активних членів студентського наукового гуртка передбачається можливість користуватися пільгами при вступі до магістратури та аспірантури за умови досягнення істотних успіхів у науково-дослідницькій роботі, високої успішності у навчанні.

За період з 1.09.2018- 12.05.2019 н.р. проведено 5 засідань СНГ кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології «УМСА» згідно плану роботи СНГ кафедри.

Планування та обговорення наукових досліджень студентів СНГ кафедри проводилось на засіданнях СНГ кафедри з участю завідуючого кафедри д. мед .н., професора Ткаченко П.І., викладачів кафедри та студентів СНГ. В 2018-2019 н.р. у роботі СНГ кафедри прийняло участь 23 студента з чотирьох факультетів академії (стоматологічний, медичний №1 та медичний №2, ф-т підготовки іноземних студентів).

Студенти СНГ кафедри (Загоранська Н.Є., Дубровіна Е.А., Бутиріна І.Д.) 27.02.19 прийняли участь у тренінгу «Консультування та тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів серед представників груп найвищого ризику». Мета цього заходу – підвищити рівень обізнаності учасників тренінгу щодо мотиваційного консультування представників уразливих груп на ВІЛ, а також безпосередньо проведення експрес-тестування.

Тренінг відбувся у рамках реалізації компоненту HealthLink, компонент 2.1, «Впровадження моделі «Послуги з тестування на ВІЛ (ПТВ) з ініціативи медичного працівника», який реалізує БО "Світло надії " за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID, Україна) та БО "100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ".

Студентами СНГ під керівництвом викладачів кафедри підготовлено 5 доповідей та надруковано 5 тез до 75-ої Всеукраїнської студентської наукової конференції, яка відбулася 28-29 березня 2019 р. в «УМСА»:

 1. Тема доповіді: Малоінвазивний хірургічний метод лікування перфоративного гаймориту.
  Виконавець: Єрохін Я.І.
  Науковий керівник: к.мед.н.,ас. Швець А. І.
 2. Тема доповіді: Розповсюдженість та структура доброякісних утворень м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.
  Виконавці: Поровай О. С., Масюкова Т. В., Бєляєв І. С., Безкоровайна А. О.
  Науковий керівник: к.мед.н. , доц. Резвіна К. Ю.
 3. Тема доповіді: Застосування гідроокису кальцію на етапі харургічного лікування пацієнта з хронічним гранулематозним періодонтитом
  Виконавці:Шевчук А. Р., Білоконь Ю. С.
  Науковий керівник: к.мед.н., доц. Гоголь А.М. ,к.мед.н., доц. Панькевич А.І.
 4. Тема доповіді: Статистичні дані стосовно частоти оперативних втручань у дітей з аномаліями вуздечок губ та язика за даними дитячої міської клінічної стоматологічної поліклініки міста полтави
  Виконавці:Щербина Д.Є., Лохматова Т.М., Дрига А.О., Нелюбін Н.М.
  Науковий керівник: к.мед.н., доц. Коротич Н.М.
 5. Тема доповіді: Профілактика інтра- та післяопераційних ускладнень у пацієнтів на амбулаторному прийомі у хірурга стоматолога
  Виконавці:Бутиріна І.Д., Безкоровайна А.О., Дубровіна Е.А., Бусло Я.А., Нелюбін Н.М., Городицька Н.М., Тітаренко Д.Р.
  Науковий керівник: к.мед.н., доц.. Дубровіна О.В., к.мед.н., доц. Лохматова Н.В., к.мед.н., доц. Колот Е.Г., к.мед.н., доц. Чечотіна С.Ю., к.мед.н., доц. Тарасенко Я.А.

За участь у цій конференції студенти СНГ кафедри отримали 2 дипломи (Шевчук А.Р., Білоконь Ю. С. отримали диплом I ступеню; Щербина Д.Є., Лохматова Т.М., Дрига А.О., Нелюбін Н.М. – диплом II ступеню). Наукові керівники: к.мед.н., доц. Панькевич А.І. ,к.мед.н., доц. Гоголь А.М.; к.мед.н., доц. Коротич Н.М.

Студенти СНГ кафедри (Загоранська Н.Є. - 4 курсу стомат. ф-ту, Дубровіна Е.А. – 3 курсу мед. ф-ту №1 , Бусло Я.А. – 3 курсу мед. ф-ту, Городницька І.М. – 6 курсу мед. ф-ту, Назаренко С.Д. – 5 курсу мед. ф-ту, Нелюбін Н.М. та Степанченко І. В. – 5 курсу стомат. ф-ту) зробили 2 доповіді на науково-практичній конференції (для студентів на молодих вчених) з міжнародною участю «Сучасні теоретичні аспекти та практичні аспекти клінічної медицини», яка відбулася 18-19 квітня 2019 р. у Одеському національному медичному університеті. Наукові курівники: к. мед. н., доц. Дубровіна О.В., к. мед. н., викл. Кириченко Т.С., к. мед. н., доц. Доленко О.Б., к. мед. н.; доц. Панькевич А.І., к. мед. н., доц. Колісник І.А.

Студенти СНГ кафедри (Доган З. – 4 курсу ф-ту з підготовки іноземних студентів, Белоконь Ю.С. – 4 курсу стомат. ф-ту, Бєляєв І.С. – 4 курсу мед. ф-ту №1) стали співавторами з науковими керівниками – д.мед.н., проф. Ткаченко П.І., доц. Белоконь С.О. та надрукували 2 тези у матеріалах VI з'їзду Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, присвяченого 100-річчю з дня створення кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ, 2019).

За 2018-2019 навчальний рік студенти СНГ кафедри: отримали 2 диплома (I ступеня – студенти Шевчук А.Р., Білоконь Ю.С., II ступеня - Щербина Д.Е., Лохматова Т. М, Дрига А. О, Нелюбін Н. М.) на 75-ій Всеукраїнській студентській науковій конференції (м. Полтава, 2019 р.), надрукували 9 тез, доповіли 7 доповідей (м. Полтава - 5 доповідей , м. Одеса - 2 доповіді, 2019 р.), отримали 4 сертифікати за участь у науковій конференції з міжнародною участю (м. Одеса, 18-19. 04. 2019 р.).

За 2019-2020 н.р. студенти СНГ кафедри (Флейшхауер З. – 5 курсу ф-ту з підготовки іноземних студентів, Белоконь Ю.С. – 5 курсу стомат. ф-ту, Шевчик А.Р. стали співавторами з науковими керівниками – д.мед.н., проф. Ткаченко П.І., доц. Белоконь С.О. та надрукували 2 тез у збірнику матеріалів науково-практичної конференції за міжнародною участю з нагоди 100-річчя стоматологічного факультету НМУ (м. Київ, 2020).

Tkachenko P.I., Bilokon S.O., Bilokon Y.S., Shevchuk A.R., Fleischhauer S.

1. Difficulties of the diagnosis and treatment of dermoid and epidermoid cysts of the maxillofacial area and the neck among children

2. Difficulties of the diagnosis and treatment of traumatic and aneurysmal cysts of the jaws.