22 вересня 2021 року Мапа сайту

     Координацію та планування виховної роботи відповідно до загально академічного плану на навчальний рік здійснює відповідальна з виховної роботи кафедри доцент Доленко О.Б.

    Планування виховної роботи на кафедрі дитячої хірургічної стоматології здійснюється на основі концепції виховної роботи Української медичної стоматологічної академії та враховує основні вимоги "Закону про освіту" та інші нормативні документи Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України.

    На початку кожного навчального року на кафедральній нараді обговорюються підсумки виховної роботи за минулий рік та затверджується план виховної роботи на поточний рік, в якому відображені усі розділи плану виховної роботи УМСА, а саме: планування, організація та контроль за станом виховної роботи; координація виховної роботи з роботою, яка проводиться в місті, області; організація та проведення політичних, культурно-масових заходів; навчально-методичне та інформаційне забезпечення виховної роботи; морально-етичне виховання; правове виховання; трудове виховання; організація та проведення виховної роботи кафедри в підрозділах академії; військово-патріотичне виховання; виховна робота в гуртожитках; формування здорового способу життя.

     На кафедрі є необхідна нормативна документація з виховної роботи кафедри, плани та звіти з виховної роботи, списки та щоденники кураторів академічних групп, план фіксованих виховних годин та їх тематика, сценарії проведення виховних заходів коллективу кафедри. Звіти кураторів про проведену виховну роботу. На кафедрі в наявності стенд з виховної робот з необхідною інформацією.

  За кафедрою для курації в 2020-2021 навчальному році були закріплені академічні групи ІІІ курсу міжнародного факультету,  спеціальність «Стоматологія».

15 група – доц. Доленко О.Б.

16 група – ас. Коротич Н.М.

17 група – ас. Попело Ю.В.

     Куратори кафедри протягом року систематично, щомісяця, звітують на кафедральних нарадах про успішність та дисципліну студентів, користуються уніфікованими формами щоденників кураторів. Викладачі систематично контролюють в урочний та позаурочний час дисципліну та успішність студентів.