22 вересня 2021 року Мапа сайту

У 2020-2021 н. р. навчання студентів 4-5 курсів стоматологічного та міжнародного факультетів відбувається за новими робочими програмами з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Викладаються наступні дисципліни: "Дитяча хірургічна стоматологія", вибіркова дисципліна «Сучасні принципи діагностики та лікування дизонтогенетичної патології». Також студенти проходять лікарську практику з дитячої хірургічної стоматології.

На лекціях і практичних заняттях належна увага приділяється використанню сучасних технологій навчання, формуванню клінічного мислення, проведенню клінічних конференцій і ділових ігор, клінічних розглядів хворих, використанню комп'ютерного контролю знань.

Під час проведення занять викладачі використовують силабуси, навчальні посібники, періодичні тематичні видання; підборки рентгенограм, томограм, фотографій, слайдів тематичних хворих, макропрепарати. Співробітниками кафедри створені навчальні відеофільми і проводиться постійна робота по розширенню кількості відеоматеріалу. Студенти мають можливість на амбулаторному стоматологічному прийомі застосувати сучасні анестетики для місцевої анестезії, бути присутніми в операційній.

Перелік навчальних посібників, затверджених до друку ЦМК МОЗ України і Вченою радою академії:

 • Ткаченко П.І. Гострі запальні процеси щелепно-лицевої ділянки в дітей (періостит, остеомієліт, лімфаденіт) / Ткаченко П.І., Гуржій О.В., Білоконь С.О. / П. 2007. – 110 с.
 • Ткаченко П.І., Лімфаденіт щелепно – лицевої ділянки у дітей. П.І. Ткаченко, О.В. Гуржій – Полтава, 2001. – 106 с.
 • Аномалії кількості та будови зубів, одонтома і травма зуба в практиці дитячої хірургічної стоматології/ Павло Іванович Ткаченко та ін. - Полтава: АСМІ, 2010. - 31 с.
 • Кісти щелепно-лицевої ділянки (клініко-морфологічні аспекти) / Ткаченко П.І., Старченко І.І., Білоконь С.О. та ін. / - Полтава ТОВ «АСМІ»,2013.-103 с.
 • Дитяча хірургічна стоматологія. Амбулаторний прийом / Ткаченко П.І. та ін.; Українська медична стоматологічна академія. - Полтава: АСМІ, 2011 – 102 с.
 • Ангіоми щелепно-лицевої ділянки у дітей. / Ткаченко П.І., Білоконь С.О. С.О., Лохматова Н.М., та ін./ Полтава. - ТОВ «АСМІ». - 2015. - 38 с.
 • / Доброякісні новоутворення м’яких  тканин щелепно-лицевої ділянки та слинних залоз у дітей. / Ткаченко П.І., Старченко І.І., Білоконь С.О. та ін. - ТОВ «АСМІ». - 2015. - 80 с.
 • Доброякісні новоутворення кісток щелепно-лицевої ділянки у дітей Ткаченко П.І., Старченко І.І., та ін. 2016. – 85 с.
 • Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки в амбулаторній хірургії [Текст]: навч. посіб. / Ткаченко П.І., Колісник І.А., Панькевич А.І. ВДНЗУ «УМСА». – Полтава, 2017. – 103 с.
 • Новоутворення щелепно-лицевої ділянки у дітей [Текст]: навч. посіб. / Ткаченко П.І., Старченко І.І., Білоконь С.О. та ін.; ВДНЗУ «УМСА». – Полтава, 2018. – 191 с.
 • Неспецифічні лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки у дітей (клініко-морфологічні аспекти) [Текст]: монографія / Ткаченко П.І., Старченко І.І., Білоконь С.О. та ін.; ВДНЗУ «УМСА». –  Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – 120 с.
 • Ушкодження щелепно-лицевої ділянки у дітей [Текст]: монографія / Ткаченко П.І., Білоконь С.О., Лохматова Н.М. та ін.; УМСА – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. – 120 с.
 • Дитяча хірургія порожнини рота і щелепно-лицевої ділянки = Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery” / P.I. Tkachenko, A.M. Gogol. 2015. – 241 с.
 • Дитяча хірургія порожнини рота і щелепно-лицевої ділянки = Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery” / P.I. Tkachenko, A.M. Gogol. Полтава 2016. – 120 с.
 • Хірургічна ортодонтія. Ткаченко П.І., Дмитренко М.І., Старченко І.І. та ін.   2020. – 108 с.